Nieuws

Provinciale subsidie van 2,5 ton voor kleine ondernemers cultuursector

REGIO – De culturele sector heeft lange tijd op de handen moeten zitten, en die handen beginnen nu te jeuken om iets te ondernemen. Provinciale Staten stellen een perspectiefbudget van 250.000 euro beschikbaar gesteld om makers in de culturele sector te stimuleren aanbod te ontwikkelen. Naar verwachting kunnen makers vanaf 13 september 2021 een plan indienen bij Kunstloc Brabant om aanspraak te maken op dit budget.

“De coronacrisis heeft de culturele sector hard geraakt. Veel kleine ondernemers hebben een moeilijke periode doorgemaakt”, aldus gedeputeerde Stijn Smeulders van Cultuur. “Dit budget biedt perspectief voor makers en is onderdeel van een breed provinciaal pakket aan maatregelen rondom de coronacrisis. Deze maatregelen zorgen voor behoud van werk en banen bij de betrokken ondernemers en instellingen en hun toeleveranciers, op de korte en op de langere termijn. Zo zorgen we ervoor dat Brabant sterker uit de crisis komt.“

Perspectiefbudget

Het perspectiefbudget beoogt een eenmalige financiële impuls aan kleine ondernemers in de culturele sector te geven, zodat zij weer aanbod kunnen ontwikkelen. Het doel van dit budget is dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, er ruimte wordt gegeven aan maatschappelijke initiatieven, en een stimulans wordt gegeven aan de vrijetijdssector.

Bijdragen

De provincie heeft een bedrag van 250.000 euro beschikbaar gesteld. Bijdragen aan plannen kunnen worden gegeven tot het budget is uitgeput, of tot de sluiting van de indienperiode op 8 oktober. Bijdragen zijn tussen 4000 en 8000 euro. De totale kosten van een project waarvoor een bijdrage wordt gevraagd, zijn niet hoger dan 50.000 euro.

Indienen initiatieven

Plannen zijn vanaf 13 september 00.00 uur tot vrijdag 8 oktober 18.00 uur in te dienen bij Kunstloc Brabant, of totdat het budget eerder is uitgeput. De procedure staat nu al globaal op de website beschreven. Een compleet overzicht van de criteria en voorwaarden voor het perspectiefbudget verschijnt begin september online.

Ook interessant