Nieuws

Gemeente wil ‘beeld krijgen’ van recreatievoorzieningen en start integrale controles

Kamperen recreatie

WIJK EN AALBURG – Chaletpark ‘t Werdje was dinsdag (18-5) onderwerp van een grote inspectie. De gemeente Altena hield, samen met politie, GGD/GGZ en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een integrale controle. Gelet werd onder meer op veiligheid, bouw- en woonomstandigheden en illegaliteit.

Het gaat om een reguliere controle. Gemeente Altena wil ‘een beeld krijgen’ van alle campings en recreatieplekken binnen de gebiedsgrenzen. Het chaletpark aan de Maasdijk stond als eerste op het controlelijstje.

Controle
De GGD heeft hierbij een adviserende rol over hygiëne en veiligheid bij recreatievoorzieningen, tenzij er een acuut gevaar zou bestaan voor de volksgezondheid. Inzicht in de hygiëne en veiligheid bij recreatievoorzieningen is nodig om een gezonde- en veilige leefomgeving van bezoekers en medewerkers aldaar te waarborgen.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleert de naleving van wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden, arbeidsuitbuiting, arbeidsmarktfraude en uitkeringsfraude. Deze dingen hebben in dit geval betrekking op de ondernemer en de gasten van het vakantiepark, als arbeidsuitbuiting of overbewoning gefaciliteerd en/of geïnitieerd wordt.

Niet bekend is wat de resultaten van het onderzoek bij ‘t Werdje zijn geweest.

(Foto archief ter illustratie)

Ook interessant