Nieuws

Bestuur BIZ wil Ondernemersvereniging Bruine Kilhaven nieuw leven inblazen

bruine kilhaven

WERKENDAM – Na het beëindigen van de Bedrijveninvesteringszone Altena Werkendam heef de gemeente Altena overlegd met het bestuur van Ondernemersvereniging Bruine Kilhaven over de manier waarop men in de toekomst de samenwerking blijft vormgeven.

Op 6 december 2021 werd de uitkomst bekend van de draagvlakmeting voor de Bedrijveninvesteringszone Altena Werkendam (bedrijventerreinen Bruine Kilhaven + Kop van Brabant). Er bleek onvoldoende draagvlak te zijn om de bestaande bedrijveninvesteringszone op het bedrijventerrein voort te kunnen zetten.
Voor BIZ Altena Werkendam zijn er 324 stemgerechtigden, waarvan er 162 stemgerechtigden een stemformulier hadden moeten inleveren. In totaal zijn er 130 stemmen uitgebracht, in een verhouding van 119 voor en 11 tegen. Dit betekende dat de BIZ Altena Werkendam niet kon worden ingesteld.

Onvoldoende draagvlak

Na een analyse denken het bestuur van de BIZ denken en het college dat sprake is van een combinatie van factoren waarom er geen draagvlak werd gevonden.
• Corona: ondernemers hebben andere zorgen aan het hoofd, er konden geen fysieke bijeenkomsten worden gehouden, een persoonlijke benadering was minder goed mogelijk, kleinere bedrijven (ZZP’ers) werken ook van huis uit en waren daardoor minder bereikbaar;
• De respons van ondernemers gevestigd in de op het bedrijventerrein aanwezige bedrijfsverzamelgebouwen was beperkt. De betrokkenheid van deze gebruikers (veelal ZZP’ers) bij het gebied is beperkt en de bereidheid om te stemmen gering. Corona heeft dit nog versterkt;
• Bedrijven en/of ondernemers die meerdere panden/kavels hebben op het bedrijventerrein en dus meerdere stembiljetten, hebben er daarvan geen of te weinig ingeleverd;
• In den lande zie je vaker dat het verlengen van een BIZ lastiger is dan het instellen van een nieuwe: de betrokkenheid bij een BIZ leeft lang niet bij alle ondernemers op een bedrijventerrein en men is druk met andere zaken.

Toekomstige samenwerking 

Het bestuur van de ondernemersvereniging wil Ondernemersvereniging Bruine Kilhaven nieuw leven blazen. Dot door een verbreding en vernieuwing van het bestuur. Er zijn inmiddels enkele nieuwe (jonge) bestuursleden toegetreden.
Als de ondernemersvereniging voldoende leeft onder de ondernemers, wil men proberen om in 2023 opnieuw een ‘doorstart’ te maken met een nieuwe BIZ-periode, waaronder het houden van de verplichte draagvlakmeting. Maar er is meer.

Inkomsten

Veiligheid wordt belangrijk gevonden. Het proces om het Keurmerk Veilig Ondernemen op het bedrijventerrein (KVO-b) te behouden is begin 2022 gestart en dat loopt goed. Een aandachtspunt van de OV is om in 2022 voldoende financiële middelen te verkrijgen om de exploitatie van slagbomen en camerabewaking te kunnen betalen. Naast het vragen van een financiële bijdrage aan ondernemers op het bedrijventerrein kunnen inkomsten worden gegenereerd uit reclame-inkomsten via de LED-borden.

(Foto OV Bruine Kilhaven)

LEES OOK
BIZ Altena Werkendam (voorlopig) van de baan

Bedrijven Investeringszone Altena Werkendam wil uitbreiden

Ook interessant