Nieuws

Altenatuur: ‘Er is een groeiende noodzaak van permanent lokaal geproduceerd voedsel.

Altenatuur voedselbos

ALTENA – Altenatuur startte onlangs een nieuw kennisnetwerk dat zich richt op voedselbossen en eetbaar openbaar groen in Altena. De kopgroep, gevormd door Mark Thur, Wijnand Veth, Roel Wigman en Thea Braun, is op zoek naar uitbreiding. 

De reden hiervan is de groeiende noodzaak en het belang van permanent lokaal geproduceerd voedsel. Voedselbossen kunnen namelijk een belangrijke rol vervullen in de vraag naar gezond voedsel en daarnaast ook een ecosysteemdienst leveren in de vorm van biodiversiteitsontwikkeling en CO2-opslag.

Ontwikkelingen
Het kennisnetwerk wil een platform zijn dat partijen te verbindt. ‘Daarom brengen we een digitale nieuwsbrief uit over ontwikkelingen die inmiddels in volle gang zijn. Ook willen we bijeenkomsten organiseren waarin kennis, vraag en aanbod bij elkaar kunnen komen.’

Grondeigenaren
Maar er is meer. Met de eerste particuliere grondeigenaren is het gesprek voor het realiseren van voedselbossen al in gang gezet. ‘We hopen dan ook dat er snel vele voedselbossen aangelegd gaan worden.’

Interesse
Iedereen die geïnteresseerd is, kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Wie grond heeft en aan de slag wil met het aanleggen van een voedselbos, kan zich melden via voedselbossenaltena@gmail.com.

Ook interessant