Nieuws

Traject Lexmond-Werkendam (A27) op 1e plaats in file top tien

REGIO – De filezwaarte in Noord-Brabant is flink toegenomen, maar liefst met 36%. De A27 staat onveranderd op de eerste plaats in de file top tien van 2023, met name (in de richting Utrecht-Breda) het traject Lexmond-Werkendam. Zo meldt ANWB Verkeersinformatie.

Op basis van de meest recente filecijfers concludeert de verkeersinformatiedienst dat de filezwaarte (lengte x duur file) op de Nederlandse wegen flink is toegenomen. In de afgelopen zes maanden nam de filezwaarte met 15 procent toe ten opzichte van dezelfde periode in het pre-coronajaar 2019. De dagelijkse files zijn direct teruggekeerd nadat de laatste coronamaatregelen eind maart vorig jaar werden ingetrokken. Aldus de ANWB.

Monitoring
Uit de dagelijkse monitoring van de doorstroming op de Nederlandse wegen, concludeert ANWB Verkeersinformatie dat het effect van thuiswerken en buiten de spits reizen niet of nauwelijks meer zichtbaar is. Zowel tijdens de spitsuren als overdag nam de filezwaarte het afgelopen halfjaar weer fors toe. Het aantal files tijdens de ochtendspits steeg met 13 procent en in de avondspits met 9 procent.

Toename aantal files
Uit de CBS-cijfers blijkt dat het aantal motorvoertuigen in ons land sinds 2019 is toegenomen met zo’n 500.000. Dit verklaart ook de forse toename (40%) van het aantal files overdag.

Noord-Brabant
Opmerkelijk is de behoorlijke toename van de filezwaarte in Noord Brabant. In deze provincie met veel zogenaamde transit-routes steeg het aantal files met maar liefst 36 procent.

De A27 staat onveranderd op de eerste plaats in de file top tien 2023, met name (in de richting Utrecht – Breda) het traject Lexmond-Werkendam.

In de richting Breda – Utrecht staat het traject Geertruidenberg – Gorinchem op een twijfelachtige tweede plek.

In de top tien van de ochtendspits én de avondspits staan genoemde trajecten eveneens op een eerste plek.

Ook interessant