Nieuws

Ondernemershuis Altena nu een vereniging

ALTENA – Woensdag (24-3) ondertekenden de bestuursleden Ciel Vos en Sander Paans de oprichtingsakte van Ondernemershuis Altena. Dat gebeurde in bijzijn van notaris Petra ter Braak (Rivieren Notarissen). Ondernemershuis Altena is nu officieel een platform voor ondernemersverenigingen binnen de gemeente Altena.

Aan de basis van dit initiatief ligt een icoonproject (2018) vanuit de BKA, gesteund door gemeentelijke subsidie. De gemeente had al langer de wens voor een (digitaal) ondernemershuis als centraal aanspreekpunt van ondernemers in Altena. Hierop ging in april 2019 de werkgroep Samenwerkend Altena aan de slag. Door deze groep van individuele ondernemers werd, onder aanvoering van Bedrijvenkring Altena (BKA), verder gewerkt aan het optuigen van de ondernemersvertegenwoordiging zoals deze er nu ligt: Vereniging Ondernemershuis Altena.
Vos. ‘Het is een vereniging waarin alle ondernemers uit Altena zeggenschap kunnen hebben en samen kunnen optrekken. Alle ondernemers, die lid zijn van een aangesloten ondernemersvereniging, worden zo vertegenwoordigd. Door on- en offline samen te werken op de verschillende gebieden ontstaat er voor de ondernemers in Altena meer slagkracht, kennisdeling en business.’

Federatie
Ondernemershuis Altena werkt als een federatie. De keuze daarvoor is gebaseerd op gesprekken met het bedrijfsleven, de ondernemersverenigingen en de gemeente. De aangesloten ondernemersverenigingen zijn eigenaar van het platform, de gemeente Altena ondersteunt. Vos over het waarom van het initiatief: ‘Anno 2021 is Altena maar ook de wereld dusdanig veranderd, dat belangrijke thema’s enkel door samenwerking succesvol aangepakt kunnen worden. Dit ondernemershuis biedt het bedrijfsleven in Altena die kans. Daarnaast bestaat de wens om door samenwerking met alle betrokkenen de economie van Altena verder te laten bloeien.’ Kortom: ‘Samen sterker’ is de kerngedachte achter het ondernemershuis. (Tekst loopt door onder de foto.)

Digitaal platform
Het Ondernemershuis werd in mei 2020 zichtbaar als digitaal platform en te vinden op www. Ondernemershuisaltena.nl. Per thema kunnen bedrijven via de aangesloten verenigingen ook input leveren op belangrijke onderwerpen als bereikbaarheid, duurzame ontwikkelingen, startersbegeleiding, arbeidsmarkt, winkelbeleid en promotie van ‘het merk’ Altena.

Kernbestuur
Het kernbestuur wordt gevormd door Ciel Vos (voorzitter), Sander Paans (vice-voorzitter), Hans Waaijenberg (penningmeester), Ad de Graaf (bestuurslid) en Peter Vos (secretaris). Zij zijn vertegenwoordigers van respectievelijk OV Aalburg, OV de Bruine Kil (Werkendam), Bedrijvenkring Altena, OV de Linden (Andel) en OV Den Alm (Giessen-Rijswijk).

De ambitie is om dit bestuur in de komende maanden uit te breiden met nog twee ondernemende leden, die het bedrijfsleven kunnen vertegenwoordigen.

Ook interessant